Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien. (Gandhi)
Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart. (Confucius)
Wie nergens voor staat, valt voor alles.
Als je van je hobby je werk maakt, heb je tijd voor een nieuwe hobby

Wie zijn wij

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Neem contact op
Vennoten Base-tci

Base-tci is in 2002 opgericht door Bart Broeren en Brigitte van den Broek. Hieronder vindt u een korte kennismaking met ons, onze associate en ons netwerk.

Bart Broeren

Al vanaf het moment dat ik als manager en directeur aan het werk ben, vind ik wat zich afspeelt in de samenwerking tussen mens en organisatie en alle facetten van beweging en verandering boeiend. Ik heb gemerkt dat ik snel waarneem wat er op- en tussen verschillende ‘lagen’ in de organisatie en haar context ‘aan de orde’ is. Inmiddels heb ik ruim 20 jaar ervaring als coach, trainer, consultant en interim-manager in de profit en not-for-profitsector. In contact met mij ontmoet u naast grote betrokkenheid en nuchterheid ook eerlijkheid en directheid. Soms confronterend maar altijd met compassie. Vanuit bewustzijn en inzicht naar actie. Één van mijn favoriete slogans is daarom: Van “weten wat je kan doen …. naar ….doen wat je weet”.
Als vader ben ik vaak ‘langs de voetballijn’ te vinden en ik sport zelf ook graag. Daarnaast zet ik mij op organisatorisch en bestuurlijk niveau in voor plaatselijke verenigingen. Ik zoek met regelmaat de rust van de natuur op. Een gezond tegenwicht voor de gedrevenheid waarmee ik werk en leef.
De route naar- en het behalen van “zwarte banden” in de oosterse verdedigingssporten Hapkido en Hankido hebben, naast persoonlijke betekenis, ook als waardevolle inspiratiebron gediend voor het creëren en omgaan met beweging.

Naast coaching op medewerkersniveau, lever ik coaching en support op leidinggevend- en directieniveau. Ik heb goed gevoel voor de context en de praktijk. Voor diverse directeuren ben ik een sparringpartner in hun ondernemerschap. In ontwikkel- en verandertrajecten help ik graag bij het nadenken over aanpak en implementatie. Daarbij lever ik soms ook zelf als trainer/ teamcoach een bijdrage aan het helpen ontwikkelen van nieuw of ander denken en doen. Zo nu en dan werk ik ook als interim-manager. Dat houdt me scherp en goed verbonden met de praktijk van alledag.
Van klanten en samenwerkingspartners hoor ik dat ik mij snel de ‘taal en dynamiek’ van de organisatie ‘eigen’ maak. Ik ben blij dat ik met dit vermogen goed aan kan sluiten op wat in de ‘dagelijkse praktijk’ aan de orde is en zo snel betekenis toe kan voegen.

Brigitte van den Broek

Ik werk sinds 1996 als coach en facilitator. Daarvoor heb ik o.a. een aantal jaren in outplacement gewerkt. Ik geloof in ‘een leven lang leren’ en doe dat op allerlei manieren zelf ook. Ik faciliteer mensen om de regie te (her)nemen. Naast inzet van creativiteit en humor, dragen ‘liefdevol confronteren’ en de ander uitdagen om het oncomfortabele op te zoeken daar goed aan bij. Ik ben nieuwsgierig naar wat mens en organisatie beweegt en werk vanuit betrokkenheid aan het realiseren van ontwikkeling. Daarbij starten we met uitwisselen over- en vaststellen van concrete doelstellingen. Dat doe ik in 1:1 setting en met teams op uitvoerend, leidinggevend en directieniveau. Naast persoonlijke ontmoetingen, zet ik online bijeenkomsten en E-coaching als hulpmiddel in om onder meer reflectie te faciliteren en het ontwikkelproces te verdiepen.

Daarnaast ga ik geregeld naar theater en musea. Ook sport, zing en schilder ik. Ik ben gelukkige moeder van een zoon, ben een partner en onderdeel van een familie en vriendschappen. Om ‘scherp’ te blijven, ga ik geregeld naar een coach en werk ik graag samen met collega’s uit andere disciplines. De combinatie van dat alles levert mij veel inspiratie, verschillende invalshoeken en werkvormen op. Hierdoor blijf ik me ontwikkelen als mens én in mijn rol als coach en facilitator. Een bron waaruit ik telkens kan putten met welke aandacht en vorm ik de persoon/ het team het beste faciliteer om zich optimaal te ontwikkelen.
Vanuit betrokkenheid en met liefde voor de feiten recht doen aan waarden, behoefte en belangen.

Hans Platenkamp

Hans is sinds de oprichting van Base-tci als associate verbonden. Hij werkt 25 jaar als educatief acteur, coach en trainer. Daarnaast is hij een begenadigd verhalenverzinner en – verteller. Hans maakt in zijn werk gebruik van allerlei inzichten en wijsheid op gebied van mens, psychologie en filosofie. Één van zijn uitspraken: “Goede communicatie is denk ik zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten”. Naast zijn eerdere ervaring als dramatherapeut en sociaal werker, heeft hij veel ervaring in- en kennis van geweldloze communicatie, RET, TA en psychologie. Hij is nieuwsgierig en blijft lezen en leren. Hans maakt processen die in de mens en tussen mensen in organisaties aan de orde zijn, op een creatieve manier toegankelijk. Door zijn manier van werken helpt hij mensen om er in hun praktijk écht mee aan de slag te gaan.
Hans werkt graag met ‘wat er aan kracht en kwaliteit in de bron aanwezig is’. Daarbij heeft hij het vermogen om veel invalshoeken aan te boren en de ander met mildheid te confronteren met het effect van zijn/haar handelen. “Wat is de essentie? Wat is de intentie? En welk effect sorteert dit? En hoe neem je vanuit je verantwoordelijkheid regie voor jouw denken en handelen om het beste effect te creëren?”. In zijn rol als “de verhalenman” maakt Hans, ook samen met medewerkers van organisaties, verhalen over wat hen bijvoorbeeld raakt en beweegt. Daarmee komt er een andere vorm van creativiteit en ontwikkeling vrij. Hans werkt met betrokkenheid en passie voor het contact en ontwikkeling en is altijd nieuwsgierig naar wat de ander beweegt. Dat kenmerkt hem als mens en in zijn werk.

Ons netwerk

Als de omvang of aard van uw vraag dat vraagt, schakelen wij deskundige collega’s uit ons netwerk van freelancers in. Soms heeft u specialistische kennis nodig. Denk aan juridische kwesties, tekstschrijvers of bijvoorbeeld assessments.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ons met een ruim netwerk met professionals verbonden. Allemaal zelfstandig werkend en permanent bezig om toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten. En dat is wat Base-tci wil; samen werken met de beste mensen zodat wij uw vraagstelling goed kunnen beantwoorden.

Net als veranderingen voor u aan de orde van de dag zijn, speelt dat ook in onze professionele wereld. Wij zien het als onze plicht ‘fris’ en up to date te blijven.

Onze netwerkcollega’s zijn voor ons ook een inspiratiebron en voedingsbodem

Zij brengen eigen en nieuwe inzichten mee, inspireren, wisselen feedback en feedforward. Zo houden we elkaar scherp. Dat is geen doel op zich maar wel een zinvolle bijvangst van ons samenwerkingsmodel.