Het is niet het antwoord dat verlicht, maar de vraag. (Decouvertes)
Als je niet weet naar welke haven je wilt, is geen enkele wind gunstig.
Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. (Chinese wijsheid)
Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming
Het gaat vaak helemaal niet om het goede antwoord, maar om het stellen van de juiste vraag
Als je geluk hebt, dan kan de fantasie van de één de werkelijkheid van een miljoen anderen veranderen. (Maya Angelou)

Werkwijze

BFBB / Kern van aanpak / Stappen in een traject
Neem contact op

Base-tci verzorgt management- en organisatieontwikkeling voor organisaties via het BFBB-concept ©:

  • Belang
  • Focus
  • Betekenis
  • Beweging

Uw organisatie bereikt meer met geïnspireerde medewerkers. Een beter resultaat. Meer fun. En dat is precies wat Base-tci u biedt. Wij schudden wakker, maken bewust en laten mensen hun eigen talenten ontdekken. Met humor en door hard te werken. Hard en vanuit het hart. Proflectief, dat wil zeggen: pro-actief reflecterend. Voor meer inzicht, meer verantwoordelijkheid, meer betrokkenheid en een betere prestatie.

Het is het resultaat dat uiteindelijk telt. Uw resultaat. Daarom bieden wij per definitie maatwerk. We begrijpen waar het u en uw mensen om gaat, wij spreken uw taal. Of zoals een opdrachtgever formuleerde: “Alsof jullie hier al jaren werken”. Base-tci helpt potentieel aan te boren, spreekt talenten aan en daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen. Realistisch, rekening houdend met de omgeving en met de mensen zelf.

We noemen onszelf gepassioneerd, maar ook no nonsens. Sprankelend en praktisch. En bovenal duidelijk.

Vanzelfsprekend bieden wij u vooraf helder inzicht in onze uitvoering. Een exacte omschrijving van uw situatie, uw doelen en de methodiek.

Base-tci levert uitsluitend maatwerk. Uw situatie en uw doelstelling vormen ons uitgangspunt. Dat maakt dat we u het beste in een persoonlijk gesprek helderheid kunnen verschaffen over hoe we binnen uw organisatie te werk willen en kunnen gaan. Onze aanpak kenmerkt zich door:
Betrokkenheid
Scherpte
Praktisch
Resultaatgerichtheid

Onze aanpak werkt – en werkt dóór – zowel op individueel niveau, als op dat van afdeling en organisatie. Vanzelfsprekend; de doelstelling van uw organisatie staat immers voorop. We vertalen dan ook iedere opdracht in meetbare resultaten, die aansluiten op uw praktijk en die uw return on investment waarborgen.

De kern van die aanpak? Inzicht en bewustzijn geven verantwoordelijkheid. In een zevental stappen komen we met uw mensen, uw afdeling of uw hele organisatie waar u wilt zijn:

Belang
Wat maakt dat je gedrag wilt of moet veranderen c.q. ontwikkelen?
Doel en focus
Wat wil je? Waar richt je je aandacht op?
Betekenis
Wat is de consequentie voor jouw denken en handelen?
Spiegel
Weet wat je nu doet!
Inzicht
Wat maakt dat je dat gedrag vertoont?
Effect
Levert dat gedrag het gewenste resultaat? Wat zou effectiever werken?
Keuze
Kies, kom in beweging en leef je uit!

Vanzelfsprekend bieden wij u vooraf helder inzicht in onze uitvoering. Een exacte omschrijving van uw situatie, uw doelen en de methodiek. De cases die we gebruiken komen uit uw eigen praktijk. Herkenbaar, tot de verbeelding sprekend, stimulerend.

1. Kennismaking
Toetsen van de welbekende 'klik' met zowel organisatie als coachee. Past Base-tci bij u en uw vraagstelling? En denkt Base-tci bijdrage te kunnen leveren aan uw vraagstelling? Zo ja, dan gaan we door naar het intakegesprek. Soms kan kennismaking en intake opeenvolgend op dezelfde dag gepland worden.
2. Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek met u en de coachee (3-gesprek) bespreken wij met u inhoud van de coaching. Denk hierbij aan vragen over de aanleiding, doelstellingen, verwachtingen en eisen, consequenties en de mate van overeenstemming tussen u en de coachee over het traject.
3. Uitvoeringsoverzicht
U ontvangt op basis van de intake een document met beschrijving van de aanleiding/ situatie, doelstellingen, en een plan van aanpak inclusief reflectie- en evaluatiemomenten. En voor de organisatie helderheid in de investering.
4. Meetpunten voor ontwikkeling & resultaat
Bij de meeste coachingstrajecten formuleren wij duidelijke meetpunten voor ontwikkeling en resultaat.
5. Uitvoering, evaluatie en eindevaluatie
Aan de slag! Wij gaan voor een resultaat dat voor de mens en binnen de organisatie zichtbaar is.