"Als je niet weet naar welke haven je wilt, is geen enkele wind gunstig."
Coaching

U bent leidinggevende of medewerker met een ontwikkelvraag. Of dreigt ergens vast te lopen met uw bijdrage of prestaties. In onze coaching werken wij met duidelijke doelen voor medewerker en organisatie. We verbinden doelstellingen, creƫren duidelijkheid en afstemming over perspectief en monitoren actief met u de ontwikkeling. Wij steunen, inspireren en stimuleren. Samen onderzoeken en leren vanuit regie en constructieve keuze om recht te doen aan wat tot doel is gesteld. Het coachgesprek is daarbij een hulpmiddel om op gewenste resultaten voor mens en organisatie te ontwikkelen. Dat doen wij in persoonlijke bijeenkomsten en online. In de experimenteer opdrachten wordt duidelijk waar intentie en effect met elkaar overeenkomen en wat om aandacht vraagt. Reflectieverslagen en E-coaching helpen om met het geleerde in de praktijk bewust aan de slag te gaan. Hoe wij coaching vorm geven, leest u hier.